Zaproszenie

 UWAGA!

W zakładce "Program" - zaktualizowany program konferencji. Prosimy o sprawdzenie. Jeśli stwierdzą Państwo błędy lub brak swego referatu - prosimy o kontakt.

Prosimy również osoby, które zadeklarowały jedynie przesłanie referatu do druku, a omyłkowo znalazły się w programie o szybkie zgłoszenie tego faktu.

Dziękujemy za wyrozumiałość ;-)

 

 

IV Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów"

 pt. "Wirtualne targowisko - o reklamie, marketingu i promowaniu się w Internecie"

 Gdzie: Warszawa, kampus UKSW przy ul. Dewajtis 5

 Kiedy: 5-6 grudnia 2012 r.

 

Konferencja ma być czwartą edycją cyklu „Wyzwania Nowych Mediów”, organizowanego przez Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Tym razem tematem konferencji są różnorakie zastosowania Internetu w komunikacji marketingowej, budowaniu marki i wizerunku, promocji etc. 

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim młodych naukowców – studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora oraz wszystkich, którzy poprzez podejmowane badania dają dowód, iż można być młodego ducha bez względu na metrykę! W zależności od liczby referatów podczas konferencji planowana jest sesja plenarna oraz równoległe sesje panelowe, stąd też czas trwania konferencji zaplanowano na dwa dni.

Program ramowy zakłada sesję plenarną (przed południem) oraz równoległe sesje panelowe (po południu). Organizatorzy zapewniają sale z rzutnikami multimedialnymi i komputerami do wyświetlenia prezentacji. Planowane jest wydanie recenzowanej w formie tradycyjnej książka lub/i e-booka na płycie CD z numerem ISBN. Pełne teksty referatów można przekazywać mailowo na adres sekretarza konferencji do 31 grudnia 2012 r. lub osobiście w wersji elektronicznej w dniu konferencji.